Kontakt

Kontakt:

Biuro Turystyczne „Kubuś – Marta”
Żeromskiego 1/1
58-160 Świebodzice

Tel./fax: 74 854 38 90
Tel.: 608 63 64 83; 604 13 95 92

biuro@KubusMarta.pl

Numer konta:

77 1020 5138 0000 9502 0068 6477

 

Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: 288/9/2005
NIP: 8841362349
REGON: 020026018